Cài đặt SSL cho cPanel

LetsEncrypt AutoSSL

Để cài đặt LetsEncrypt AutoSSL, hãy chạy:

/usr/local/cpanel/scripts/install_lets_encrypt_autossl_provider

Sau đó đăng nhập vào WHM > AutoSSL của bạn và kích hoạt "LetsEncrypt"

Bây giờ khách hàng của bạn có thể cài đặt LetsEncrypt SSL tự động

Cài đặt FleetSSL

Nếu bạn có giấy phép cPanel từ www.chiasebanquyen.com, bạn có thể chạy lệnh sau để kích hoạt giấy phép FleetSSL.

VSMECP -fleetssl

Lệnh của chúng tôi cài đặt FleetSSL và giấy phép bản quyền của nó cùng một lúc.

Cài đặt SSL trên tên máy chủ

Nếu bạn có giấy phép cPanel từ www.chiasebanquyen.com, bạn có thể chạy lệnh sau để cài đặt SSL hợp lệ trên tên máy chủ.

VSMECP -install-ssl-service

Last updated